Tag:

Chính sách an sinh

Đến 2025: 100% các khoản chi trả an sinh xã hội sẽ thực hiện qua tài khoản

Đến 2025: 100% các khoản chi trả an sinh xã hội sẽ thực hiện qua tài khoản

TTO - Từ năm 2023 việc trả lương hưu, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, người có công, bảo hiểm thất nghiệp, sẽ thực hiện thanh toán điện tử, và đến 2025 nhóm cuối cùng là đối tượng bảo trợ xã hội cũng sẽ không dùng tiền mặt để chi trả.

10:31

Sống ở mức 1 USD/ngày

TTCT - Theo quyết định ngày 30-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn hộ nghèo ở thành thị có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng trở xuống.